learning
遊學全世界 Learning Adventure
遊學聽我講
遊學聽我講 > 李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

極地科學工作者


烏魯魯國家公園文化體驗

2016-08-26

 

如果有機會俾你去澳洲工作假期,有d咩你係一定要做架呢?

曾經就有朋友同Jakal王淑儀我講過話,如果去澳洲工作假期,去唔到睇烏魯魯巨石,佢就寧願唔去…… 究竟烏魯魯呢個地方,有d咩咁吸引,令到咁多人趨之若騖呢?

名列世界遺產嘅烏魯魯(Uluru) ,係世界上最大的單一岩石塊。一八七三年,歐洲探險家威廉‧顧斯(William Gosse)發現它時,還一度誤認它是座小山,直到攀登至岩頂後,他才恍然大悟,原來腳下踩的是一塊巨大無比嘅岩石。

而講到烏魯魯,不得不提嘅就係阿南古人,佢地係當地嘅原住民,係個度生活左超過一萬年。不過,大約係一八七○年期間,隨著遊客越來越多,阿南古人一度曾被無理地要求,盡量不要出現在烏魯魯。但在不斷地請願抗爭後,澳洲政府終於在一九八五年把土地歸還給阿南古人,並改以承租的方式,在一九八七年間,與阿南古人簽訂了一紙九十九年的合約,將其規畫成烏魯魯卡達族塔國家公園。

呢個國家公園的管理委員會是由政府、學者以及原住民三方共同組成,當中原住民更占有六成以上的席位。同時,基於對原住民文化的尊重,烏魯魯卡達族塔國家公園成立時,係管理法則裡面係有加入了原住民古老的律法,而部分律法到到宜家都係好認真咁執行住。

有幾認真?就要聽下以下落黎係澳洲留學同埋工作左13年嘅阿RICK,同李樂詩博士仲有MiuMiu夏妙然分享係烏魯魯親身感受當地原住民文化嘅體驗

(照片由被訪者提供)

 

載入中...
收 聽
離遠看已經看到很大的巨石屹立於眼前
離遠看已經看到很大的巨石屹立於眼前
看到誰是Rick嗎?
看到誰是Rick嗎?
關鍵字: | 澳洲 | 李樂詩博士 | 烏魯魯 |