learning
遊學全世界 Learning Adventure
遊學聽我講
遊學聽我講 > 李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

極地科學工作者


蘇門答臘樹林保育員體驗

2016-09-16

 

有唔少朋友都會想趁住遊學嘅時間去嘗試體驗一 d平時比較少接觸得到嘅工作,其中一個比較熱門嘅選擇就係參與保育員嘅工作。係啱啱過去嘅暑假,台灣就有幾位大專生就去左台北動物園參與左一個好特別嘅計劃,叫做「婆羅洲人猿行為豐富化計劃」。

淨係聽過名,就知道呢個計劃係同婆羅洲人猿有關,但咩係「行為豐富化」呢?原來,台北動物園入面有隻婆羅洲人猿俾保育員發現佢太懶,休息時間過長,所以就諗左呢個「行為豐富化計劃」,希望佢可以郁多d。

於是乎,佢地就將野食放係膠樽入面,係人猿活動場四圍擺,成功令到雄大需要花多d氣力,先拎到裡面嘅食物。之但係,呢個做法就搞到人猿活動場嘅山坡周圍都係膠樽。於是乎,保育員又諗到訓練另一隻人猿幫手,只要佢將空嘅膠樽拎俾保育員,就俾一塊餅乾佢做作獎勵,呢隻人猿亦都好聰明,好快就知道空樽可以換到食物,主動幫忙執晒場地裡面嘅空樽,連爛左嘅膠樽碎片都唔放過,攞黎同保育員換。

所以,遊學嘅體驗真係可以有估唔到嘅野會發生,即使係同樣嘅工種都可以有好不一樣嘅體驗,以下落黎我地嘅嘉賓沈普仁同學亦都同樣係參與保育員嘅工作,我地聽聽佢同李樂詩博士仲有MiuMiu夏妙然分享佢嘅體會!

(照片由被訪者提供)

 

載入中...
收 聽
正在照料紅毛猩猩的保育員
正在照料紅毛猩猩的保育員
關鍵字: | 保育 | 蘇門答臘 | 印尼 | 李樂詩博士 |