learning
遊學全世界 Learning Adventure
遊學聽我講
遊學聽我講 > 李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

極地科學工作者


斯里蘭卡跨年服務團體驗

2017-07-21

 

斯里蘭卡有好多唔同嘅別名,古時嘅中國叫佢做獅子國,喺英國殖民統治時期就叫做錫蘭。除此之外,佢仲有一個相當富有詩意嘅名,就係叫做「印度洋的淚珠」,因為喺地圖上睇,斯里蘭卡就好似一滴鑲嵌喺印度洋上面的淚珠。

不過,要同大家介紹嘅唔係呢粒淚珠,而係「淚珠」旁邊嘅「淚痕」。呢一道「淚痕」 係位於印度東南端班本島與斯里蘭卡西北部曼納島之間,由一連串斷斷續續的石灰岩礁石和小沙洲組成,若隱若現蔓延48公里。佢地所在之處嘅海水極淺,深不過十米,唔少沙洲完全露出水面。喺深藍色嘅海洋背景上,呢一道淡藍同白色嘅「淚痕」非常突出。

而呢一道「淚痕」,更有可能係世界上最古老嘅橋 - 羅摩橋。根據印度史詩羅摩耶那,羅摩王子為左救俾蘭卡魔王擄走嘅愛妻,得到神猴幫助,由猴軍用左5日起成羅摩橋,終於能夠深入斯里蘭卡,同魔王大戰,成功救返愛妻。一直以來,羅摩橋都只係存在於傳說之中,無人提出過異議,亦無人試圖去證明佢嘅真實存在,但自從美國太空總署發佈嘅航天影像圖清楚顯示左上述嘅呢一道「淚痕」之後,就引起唔少人將呢一道「淚痕」同傳說之中嘅羅摩橋連繫喺一齊。

雖然呢一個聯想尚未得到證實,但從呢個討論嘅過程之中,令到更多朋友認識羅摩橋嘅呢一個傳說,以及係印度同斯里蘭卡嘅文化。不過,要了解一個地方嘅文化,最直接嘅方法當然係能夠親身去到當地。所以,以下落黎同李樂詩博士仲有MiuMiu夏妙然分享嘅呢位朋友,正正就係去過斯里蘭卡,參加國際服務團嘅郭怡欣同學。唔知佢喺當地又有聽到一D特別嘅傳說呢?

(照片由被訪者提供)

 

載入中...
收 聽
呢一道可能係全世界最古老嘅橋 - 羅摩橋
呢一道可能係全世界最古老嘅橋 - 羅摩橋
關鍵字: | 斯里蘭卡 | 李樂詩博士 | 羅摩橋 |