learning
遊學全世界 Learning Adventure
遊學聽我講
遊學聽我講 > 李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

極地科學工作者


遊學芬蘭寄宿生活文化

2017-08-18

 

上星期同大家分享過芬蘭試行緊「基本收入」嘅福利政策,政策究竟會令失業嘅人安於現狀,還是鼓勵到佢地積極去搵工呢?結果係點仲要等多兩年先知…… 不過啱啱獲選為宜居城市第九位嘅芬蘭赫爾辛基,喺今年秋季又有新嘗試,打算啟動一項自動駕駛汽車試驗。屆時,自動駕駛嘅巴士將會喺馬路上行駛,仲會接載乘客。

呢種小型巴士可以接載 12位乘客,車速只會係 7 英里 / 小時,即係大約11公里/小時。喺試驗過程中,車上會有司機,以防出現緊急狀況。而未來,佢將會係全自動駕駛。而目前,呢款自動駕駛巴士面臨嘅挑戰之一,就係佢行駛嘅速度慢,而且非常謹慎,所以其他有人駕駛嘅車就可以好容易爬佢頭。

雖然自動駕駛嘅巴士行得慢,但佢地可以按需要載客,唔洗遵循傳統巴士嘅固定路線,行程上彈性大D。長遠而言,如果技術發展得更好,又有全面配套嘅話,係可以令公共交通變得更便捷。

有機會去芬蘭遊學嘅朋友,遲D可以體驗一下坐呢種自動駕駛嘅巴士。而以下落黎呢位嘉賓去過芬蘭做交換生,雖然未必可以話你知坐自動駕駛巴士係咩滋味,但係喺森林寄宿嘅感覺,佢就可以話你知。即刻將時間交俾李樂詩博士同MiuMiu夏妙然同今晚嘅嘉賓蔡惠嫻同學傾下佢喺芬蘭遊學嘅體會!

(照片由被訪者提供)

 

載入中...
收 聽
在森林寄宿究竟是什麼滋味呢?
在森林寄宿究竟是什麼滋味呢?
關鍵字: | 李樂詩博士 | 芬蘭 | 自動駕駛 |