learning
遊學全世界 Learning Adventure
遊學聽我講
遊學聽我講 > 李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

極地科學工作者


芬蘭遊學體驗分享及總結

2017-08-25

 

上個星期同大家分享過芬蘭準備試行無人駕駛巴士,對於呢個咁先進嘅北歐國家,大家對佢嘅認識唔知有幾多?又會唔會知今年正正就係芬蘭獨立100週年呢?雖然獨立日,亦即係芬蘭嘅國慶係喺12月6日,但係獨立100周年嘅活動已經開始左。

為了紀念芬蘭意義非凡嘅一年,芬蘭政府投入左1900萬歐元(即係超過1.7億港元)舉辦各項活動,由年頭到年尾無間斷咁進行,總計大約有3000場大大小小嘅慶祝活動,包括擴大舉行芬蘭知名嘅冰泳、桑拿文化「芬蘭浴」,同埋設立第40座國家公園「胡薩國家公園」,作為建國百年嘅禮物等等。

除左自己送禮物俾自己之外,芬蘭嘅好鄰居挪威先前亦有送大禮嘅諗法,而呢份「賀禮」更被譽為係「地表最強禮物」,呢份禮物就係將兩國交界處嘅哈爾蒂亞峰嘅頂峰送俾芬蘭,將芬蘭全國最高點推高。雖然,方案最終因為牽涉太多複雜嘅法律問題而擱置,但係通常講到領土問題,都係會爭持不下,各自聲稱地方係屬於自己,好難得挪威嘅民眾竟然慷慨到會想將領土送出去,或者我地都好應該學習一下呢一個全世界最幸福快樂嘅國家,對人慷慨一點,對事物放開一點,或者生活就會開心一點。

唔知今晚嘅嘉賓蔡惠嫻同學喺芬蘭做交換生嘅時候,又有無偷D時間去挪威走一走?又有無領悟到快樂之道呢?聽下李樂詩博士仲有MiuMiu夏妙然,同蔡同學傾下喺芬蘭遊學嘅體會!

(照片由蔡同學提供)

 

載入中...
收 聽
在森林生活猶如童話故事般夢幻,但蔡同學在芬蘭遊學時實現了。
在森林生活猶如童話故事般夢幻,但蔡同學在芬蘭遊學時實現了。
關鍵字: | 李樂詩博士 | 挪威 | 芬蘭 |