learning
遊學全世界 Learning Adventure
遊學聽我講
遊學聽我講 > 李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

極地科學工作者


最後一課

2017-09-01

 

古語有云「讀萬卷書,不如行萬里路」,我地呢一個節目嘅宗旨係希望鼓勵大家抱住學習嘅心態遊歷世界,但綜合黎講,究竟遊學可以學到D咩實質嘅野呢?

網上就列舉左十大遊學嘅好處,唔知大家認唔認同喇!包括
1. 遊學可以強迫自己脫離安舒區: 去一個陌生嘅地方展開未知嘅旅程
2. 教識你時間管理: 因為你嘅作息時間唔再受固有嘅生活模式所影響,全由你去安排
3. 令你可以擴闊眼界: 體驗新嘅生活方式,學習其他嘅文化
4. 更加認識自己、發掘潛能: 正所謂「有危就有機」,未知嘅旅程雖然危機四伏,但係同時令你有機會作出不同嘅嘗試,從而加深對自己嘅了解
5. 讓你更有自信: 好多時未試過,會覺得好難,原來自己都可以做得到
6. 提高計劃、組織能力: 行程都要由你去策劃,簡單如點樣由機場去旅館,到點樣可以係當地搵到工作都係需要花心思去籌備
7. 令你成為一個更加有趣嘅人: 遊學經歷可以豐富人生,令你有更多難忘嘅體驗同人分享
8. 教你學會感恩: 去到異地,尤其係比較落後嘅地區,好可能會發現很多事物並不是理所當然
9. 學習社交技巧: 因為會接觸到很多新朋友
10. 更懂得如何面對不同的不確定性: 因為人生路不熟,好容易會有估唔到嘅情況發生

唔知你認唔認同以上好概括地列舉嘅遊學好處,不過呢D嘅好處都需要抱住學習嘅態度同遊先至可以達到,試諗下如果你去到異地,但係拒絕學習,唔願意同唔同文化嘅人交流,繼續抱持自己固有嘅生活模式行事,又點能夠係旅途之中吸取養份呢?

所以遊學嘅精髓唔在於你去得遠、去左幾耐,而在於有無抱開放嘅態度去學習每一件新事物帶黎衝擊,而以下呢位嘉賓去過無數咁多嘅地方,亦都同我地分享過好多親身嘅體驗,以自身經歷話我地知點樣做到一步一腳印。即刻聽下Miu Miu夏妙然,同今晚嘅嘉賓由節目一開始已經陪住大家嘅極地科學工作者李樂詩博士。

 

載入中...
收 聽
雖然遊學全世界已到尾聲,但正如李樂詩博士常言道「一步一腳印」,希望大家繼續遊學全世界精神,在遊歷的過程中學習更多不同的新鮮事。
雖然遊學全世界已到尾聲,但正如李樂詩博士常言道「一步一腳印」,希望大家繼續遊學全世界精神,在遊歷的過程中學習更多不同的新鮮事。
關鍵字: | 極地科學工作者 | 李樂詩博士 |