learning
遊學全世界 Learning Adventure
遊學聽我講
遊學聽我講 > 胡慧冲 Roger Wu
胡慧冲 Roger Wu
胡慧冲 Roger Wu

泰國通


泰國電視製作交化

2014-10-07

 

泰國通胡慧冲,做料理比賽評判變周中?

胡慧冲獲邀於泰國電視料理比賽節目當評判,為你分享泰國電視節目製作所見所聞。到底泰國電視製作文化與香港有何不同?無論創作概念、製作過程甚至觀眾質素,今集「遊學聽我講」胡慧冲為你一一分享。

 

載入中...
收 聽
關鍵字: | 泰國 | 胡慧冲 | 料理 | 電視 |