learning
遊學全世界 Learning Adventure
遊學聽我講
遊學聽我講 > 李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李樂詩博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

極地科學工作者


北極考察團經歷分享 (2)

2015-08-07

 

遊學聽我講:今集遊學聽我講,李樂詩博士會分享北極考察團經歷分享 (2) 。

 

載入中...
收 聽
關鍵字: | 北極 | 考察團 | 經歷 | 分享 | 極地 | 遊學 |