HK Footprints

香港老花鏡: 賭博外史:跑馬電算機出錯、禁打麻雀

"講到香港賭博外史,跟跑馬可是相提並論。正所謂「馬照跑、舞照跳」,麻雀更加要通宵打。
"
Broadcast date: 1989-03-16
香港老花鏡
賭博